Мэдээ

"Хүний хөгжил - Нийгмийн хөгжил"

"Эерэг хандлага- Эрүүл нийгэм аян" аян