Мэдээ

СУРАГЧДЫН ХӨГЖӨӨН ДЭМЖИГЧДИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН

ХӨГЖӨӨН ДЭМЖИГЧДИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН

"УРАН ХӨДӨЛГӨӨНТ ГИМНАСТИК"-ИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН

"Уран хөдөлгөөнт гимнастик"-ийн аварга шалгаруулах тэмцээн